โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ผ่อนเริ่มต้น 1,700 บาท

โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ผ่อนเริ่มต้น 1,700 บาท

โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ผ่อนเริ่มต้น 1,700 บาท สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 35,000 บาท/เดือนก่อน จริงหรือ? ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ได้ชี้แจงเกี่ยวกับข่าว โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ หลังมีข่าวปรากฏในในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง…