ลงทะเบียน 25 ก.ค.นี้!! โครงการกำลังใจ ของเจ้าหน้าที่ อสม.-รพ.สต.

ลงทะเบียน 25 ก.ค.นี้!! โครงการกำลังใจ ของเจ้าหน้าที่ อสม.-รพ.สต.

โครงการกำลังใจ ของเจ้าหน้าที่ อสม. อสส.และเจ้าหน้าที่รพ.สต. จะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 25 ก.ค. 63 มี 1.2 ล้านราย โดยลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือ Smartphone พร้อมบัตรประชาชน