บริดจสโตน ประเทศไทย จัดกิจกรรม Together We Recycle รับวันสิ่งแวดล้อมโลก

บริดจสโตน ประเทศไทย จัดกิจกรรม Together We Recycle รับวันสิ่งแวดล้อมโลก

บริดจสโตน ประเทศไทย เชิญชวนพนักงานร่วมมือกันคัดแยกขยะรีไซเคิลส่งมอบให้โครงการ Won Project นำไปเป็นวัตถุดิบในการรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ผุดศูนย์เรียนรู้จัดการสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ผุดศูนย์เรียนรู้จัดการสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ประกอบด้วย แนวทาง “ใช้น้อย” คือ ลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล และ “ปล่อยน้อย” คือลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ด้วยแนวทางดังกล่าว มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สามารถลดความเข้มของการใช้พลังงาน (หรือสัดส่วนของพลังงานที่ใช้ต่อรายได้)…