Subaru จับมือคลีนเท็ค โซลาร์ ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่โรงงานลาดกระบัง

Subaru จับมือคลีนเท็ค โซลาร์ ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่โรงงานลาดกระบัง

TCSAT ร่วมส่วเสริมลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการติดตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์สำหรับอาคารสำนักงานและโรงงานผลิตรถยนต์ Subaru ที่ลาดกระบัง

สั่งสอบแผงโซลาร์เซลล์ อ.แม่สะเรียง มี 6 แห่ง แต่ใช้ได้จริง 1 แห่ง

สั่งสอบแผงโซลาร์เซลล์ อ.แม่สะเรียง มี 6 แห่ง แต่ใช้ได้จริง 1 แห่ง

ป.ป.ช แม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบโครงการแผงโซลาร์เซลล์ ในพื้นที่ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน