Happy Nancy แชร์เทคนิค แต่งหน้าไปทะเล ด้วยเมคอัพ 5 ชิ้น น้อยๆ ก็สวยปังได้!

Happy Nancy แชร์เทคนิค แต่งหน้าไปทะเล ด้วยเมคอัพ 5 ชิ้น น้อยๆ ก็สวยปังได้!

แต่งหน้าไปทะเล ด้วยเครื่องสำอางเพียง 5ชิ้น!! บางทีการนำเทคนิคแต่งหน้ามาใช้ นอกจากจะช่วยให้การแต่งหน้าให้สวยมากขึ้นแล้ว บางครั้งเราก็สามารถนำมาปรับใช้เพื่อลดขั้นตอนและลดอุปกรณ์ในการแต่งหน้าลงไปได้ งานนี้ Happy Nancy ขอเอาใจสาวๆ ขาลุย ที่เวลาไปเที่ยวไม่อยากจะพกเครื่องสำอางเยอะๆ ให้หนักกระเป๋า แต่ก็อยากสวยเพราะจะต้องถ่ายรูปออกมาให้เป๊ะปัง ด้วยเทคนิคการแต่งหน้าไปทะเล…