ประกาศจากสถานเอกอัครราชทูต แจ้งเตือนคนไทยที่เดินทางไปสวีเดน

ประกาศจากสถานเอกอัครราชทูต แจ้งเตือนคนไทยที่เดินทางไปสวีเดน

สถานเอกอัครราชทูตฯ เตือน! คนไทยที่มีแผนจะเดินทางไปสวีเดน โปรดระมัดระวังตัว เก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าและหนังสือเดินทางไว้กับตัวอย่างใกล้ชิด สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ออกประกาศ เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยที่เดินทางไปสวีเดน สถานเอกอัครราชทูตฯ ระบุว่า ตามที่สถานเอกอัครราชทูตได้เคยแจ้งเตือนคนไทยที่เดินทางไปสวีเดน ให้ระมัดระวังตัว…