ภาพความสวยงาม เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ภาพความสวยงาม เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ ( 28 เม.ย. 62 ) บรรยากาศภาพความสวยงาม ระหว่างเส้นทางขบวนเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค สำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 – 6 พ.ค.62 มีความสมบูรณ์สวยงาน…