เลือกคอเสื้อให้เหมาะกับรูปร่าง ความเป๊ะที่คุณกำหนดได้!

เลือกคอเสื้อให้เหมาะกับรูปร่าง ความเป๊ะที่คุณกำหนดได้!

เราทุกคนล้วนมีขนาดและทรวดทรงแตกต่างกัน แต่เมื่อเรารู้จักรูปร่างของตัวเองรวมถึงวิธีเสริมความโดดเด่นก็จะยิ่งทำให้เกิดความแตกต่างมากขึ้น หนึ่งในนั้นก็คือการเลือกคอเสื้อให้เหมาะกับรูปร่างของตัวเองนั่นเองค่ะ รูปร่างหลักๆ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ลูกแพร ์- สะโพกใหญ่กว่าหน้าอก หัวใจ –หน้าอกใหญ่กว่าสะโพก กล่อง –…