CMMU เปิดรับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ ป.โท จับคู่สาขาเรียนสถาบันดัง ฝรั่งเศส-ออสเตรเลีย เรียนจบคว้า 2 ปริญญา

CMMU เปิดรับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ ป.โท จับคู่สาขาเรียนสถาบันดัง ฝรั่งเศส-ออสเตรเลีย เรียนจบคว้า 2 ปริญญา

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือซีเอ็มเอ็มยู (CMMU) เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ เผยไฮไลต์ “หลักสูตร 2 ปริญญา” จับคู่สาขาเรียนร่วมกับสถาบันการศึกษาชื่อดังระดับนานาชาติ เรียนจบ คว้าปริญญา 2 ใบ

ประกันสังคม เปิดรับสมัคร รพ.เอกชน เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ประจำปี 2565

ประกันสังคม เปิดรับสมัคร รพ.เอกชน เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ประจำปี 2565

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการดำเนินการจัดหาสถานพยาบาลเพื่อให้บริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ประกันตน ว่าสำนักงานประกันสังคม ได้เปิดรับสมัครสถานพยาบาลเอกชนเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลเพื่อให้บริการ ทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนประจำปี พ.ศ.2565 โดยสถานพยาบาลเอกชนที่มีความประสงค์เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคม สามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม เลขที่ 88/28 หมู่ที่…