วางแผนให้พร้อม!! รวมวิธีเดินทางเที่ยว ‘งานกาชาด 62 ณ สวนลุมฯ’

วางแผนให้พร้อม!! รวมวิธีเดินทางเที่ยว ‘งานกาชาด 62 ณ สวนลุมฯ’

เริ่มแล้วสำหรับ ‘งานกาชาด ประจำปี 2562’ ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพฯ จัดระหว่างวันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30-22.00…