เปิดแฟ้ม เทียร่า เจ้าหญิงทั่วโลก เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น

เปิดแฟ้ม เทียร่า เจ้าหญิงทั่วโลก เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับพิธีเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นนารุฮิโตะอย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์ต่อจากสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นอะกิฮิโตะ โดยพิธีสำคัญนี้ มีพระราชอาคันตุกะที่เป็นระดับประมุข ผู้นำประเทศ และตัวแทนรัฐบาลกว่า 180 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมพระราชพิธีสำคัญที่เรียบง่ายแต่สมพระเกียรติในครั้งนี้ ซึ่งในการนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ทำให้เราได้เห็นความสวยงามของเทียร่า หรือมงกุฎของบรรดาควีนและเจ้าหญิง ที่เสด็จมาร่วมพระราชพิธีสำคัญนี้ด้วย ส่วนจะมีเทียร่าของราชวงศ์ใดบ้าง เราได้รวบรวมมาให้ชมกันแล้ว สมเด็จพระราชินีเลตีเซียแห่งสเปน…