กสร. ออกคำสั่งให้ ‘เดอะ วัน ประกันภัย’ จ่ายชดเชย กรณีเลิกจ้างลูกจ้าง 354 คน

กสร. ออกคำสั่งให้ ‘เดอะ วัน ประกันภัย’ จ่ายชดเชย กรณีเลิกจ้างลูกจ้าง 354 คน

ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลัง สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ บริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่งผลทำให้พนักงานหลายคนถูกเลิกจ้าง