Nissan คว้าอันดับหนึ่งด้านความพึงพอใจ ด้านบริการหลังการขายในประเทศไทย

Nissan คว้าอันดับหนึ่งด้านความพึงพอใจ ด้านบริการหลังการขายในประเทศไทย

นิสสัน ประเทศไทย คว้าอันดับหนึ่ง จากการจัดอันดับด้านความพึงพอใจในการบริการหลังการขาย จากผลการศึกษาวิจัยดัชนีด้านการบริการลูกค้าในประเทศไทย ประจำปี 2562 โดย เจ.ดี. พาวเวอร์ (J.D. Power 2019 Thailand Customer…