ภาพแห่งความสุข เจ้าชายแฮร์รี่ และ เมแกน พา เจ้าชายอาร์ชี เข้าพิธีศีลจุ่ม

ภาพแห่งความสุข เจ้าชายแฮร์รี่ และ เมแกน พา เจ้าชายอาร์ชี เข้าพิธีศีลจุ่ม

นับเป็นงานสำคัญของราชวงศ์อังกฤษที่เกิดขึ้นในปีนี้ เมื่อเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกน ดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ ได้ทรงพาโอรสพระองค์น้อย “อาร์ชี แฮร์ริสัน เมาต์แบนเทน-วินด์เซอร์” ชันษา 2 เดือน เข้าพิธีรับศีลจุ่มหรือพิธีศีลล้างบาป ประกาศเป็นคริสตศาสนิกชนโดยสมบูรณ์ ที่โบสถ์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 ณ…