Geneva Motor Show 2020 ม้วนเสื่อเลี่ยงไวรัส Covid-19 ที่ระบาดในยุโรป

Geneva Motor Show 2020 ม้วนเสื่อเลี่ยงไวรัส Covid-19 ที่ระบาดในยุโรป

ในการประชุมวิสามัญที่สภาสหพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์เมื่อไม่นานมานี้ได้มีข้อสรุปว่าจะมีการห้ามจัดงานอีเวนท์ขนาดใหญ่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม เพื่อควบคุมการแพร่เชื้อไวรัส Covid-19 หนึ่งในนั้นคืองาน Geneva Motor Show 2020 ที่จะต้องงดจัดกิจกรรมชั่วคราว หลังจากที่มีข่าวการแพร่โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ Covid-19…