รวมคำคมน่ารักกินใจ อิทธิพลของพ่อต่อลูกสาว ที่จะทำให้คุณรักพ่อมากกว่าเดิม

รวมคำคมน่ารักกินใจ อิทธิพลของพ่อต่อลูกสาว ที่จะทำให้คุณรักพ่อมากกว่าเดิม

ในขณะที่ใครๆ ก็มองว่าบทบาทการเลี้ยงลูกส่วนใหญ่นั้นจะตกเป็นหน้าที่ของคุณแม่ จนคุณพ่อแอบน้อยใจ แต่รู้กันไหมว่า “พ่อ” นั้น เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจของลูกๆ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะบุคลิกและพฤติกรรมที่ลูกจะได้จากยีนของพ่อเป็นหลัก ความสัมพันธ์ที่ดี ความเข้มแข็ง ความรู้สึกดีต่อตนเอง มีความมั่นใจในตนเองและโอกาสประสบความสำเร็จในอนาคต ความอบอุ่นที่ลูกสาวได้รับจากพ่อ ยังส่งผลต่อการเลือกคู่ครองในอนาคตด้วย Women…