Plant based, Whole food อาหารทดแทน สำหรับเด็กแพ้ง่าย ที่คุณพ่อคุณแม่ยุคนี้ต้องรู้จัก

Plant based, Whole food อาหารทดแทน สำหรับเด็กแพ้ง่าย ที่คุณพ่อคุณแม่ยุคนี้ต้องรู้จัก

อาหารที่ทำให้ทารกและเด็กเล็กเกิดอาการแพ้กันบ่อยนั้น มักเป็นอาหารง่ายๆ ใกล้ตัวที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวัน เช่น นมวัว ถั่ว แป้งสาลี ไข่ขาว อาหารทะเล หรืออาหารแปรรูปต่างๆ