ที่จังหวัดพะเยา เพราะอากาศแปรปรวน พบผู้ป่วยทางเดินหายใจเพิ่ม

ที่จังหวัดพะเยา เพราะอากาศแปรปรวน พบผู้ป่วยทางเดินหายใจเพิ่ม

สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยา เริ่มประสบกับสภาวะอากาศที่แปรปรวนทั้งหนาวเย็น และร้อนจัดในช่วงกลางวัน ส่งผลให้พบผู้ป่วยทางเดินหายใจเพิ่ม โดยอุณหภูมิล่าสุดต่ำสุดอยู่ที่ 18 เซลเซียส และมีหมอกลงจัด ชาวบ้านจำนวนมาก เดินทางเข้ารับการรักษาระบบทางเดินหายใจที่โรงพยาบาลเพิ่มจำนวนขึ้นมากอีกกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ หลังพบกับสภาพอากาศที่แปรปรวนเนื่องจาก 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกลงมาในพื้นที่…