อัยการ ‘ปรเมศวร์’ ถามย้อนโพสต์ 9 ปี เล่นงาน ‘ช่อ พรรณิการ์’ เพื่ออะไร

อัยการ ‘ปรเมศวร์’ ถามย้อนโพสต์ 9 ปี เล่นงาน ‘ช่อ พรรณิการ์’ เพื่ออะไร

อัยการ ‘ปรเมศวร์’ ถามย้อนโพสต์ 9 ปี เล่นงาน ‘ช่อ พรรณิการ์’ เพื่ออะไร ลั่น ‘อดีตคืออดีต’ วันนี้(11 มิ.ย. 62)นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม…