องค์กรผู้บริโภค ลงมติเดินหน้า กม.จัดตั้งสภาองค์กร ย้ำ สนช. ต้องทำให้มีสภาเดียว

องค์กรผู้บริโภค ลงมติเดินหน้า กม.จัดตั้งสภาองค์กร ย้ำ สนช. ต้องทำให้มีสภาเดียว

องค์กรผู้บริโภค 222 องค์กรและเครือข่ายผู้บริโภค 30 องค์กรลงมติ 248 จาก 270 เสียงรับร่าง กม.การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคยืนยันต้องมีสภาเดียว เพื่อพลังผู้บริโภค วันนี้ 1 ก.พ. 2562…