ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศรายชื่อ 50 ส.ว.สำรอง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศรายชื่อ 50 ส.ว.สำรอง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คสช. เรื่องรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ส.ว. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช…