‘สุลต่านมาเลย์’ เสวยอาหารข้างทาง พร้อมจ่ายค่าอาหารให้ลูกค้าทุกโต๊ะ

‘สุลต่านมาเลย์’ เสวยอาหารข้างทาง พร้อมจ่ายค่าอาหารให้ลูกค้าทุกโต๊ะ

ผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศมาเลเซียและชาวออนไลน์ทั่วโลก พากันแบ่งปันเรื่องราวกรณี สมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่านอับดุลเลาะห์ รีอายาตุดดิน อัล-มุสตาฟา บิลเลาะห์ ชาห์ ยังดีเปอร์ตวนอากงแห่งมาเลเซีย โดยโพสต์ต่าง ๆ บนโลกโซเชียลแสดงให้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ขององค์สุลต่านขณะเสวยพระกระยาหารที่ร้านนาสิเลอมัก รอแยล เกดะห์ ซึ่งเป็นร้านอาหารข้างทาง…