สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์ สำหรับเดือนเมษายน 2562

สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์ สำหรับเดือนเมษายน 2562

ณ สิ้นเดือนเมษายน 2562 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,673.52 จุด เพิ่มขึ้น 2.1% จากสิ้นเดือนก่อน ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน  มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนเมษายน 2562 อยู่ที่ 41,915 ล้านบาท ทรงตัวเมื่อเทียบเดือนก่อน  โดยผู้ลงทุนต่างประเทศและผู้ลงทุนสถาบันในประเทศมีสถานะซื้อสุทธิในเดือนนี้ นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า…