Yamaha สนับสนุนสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬา มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ผู้สื่อข่าวสายกีฬา

Yamaha สนับสนุนสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬา มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ผู้สื่อข่าวสายกีฬา

ยามาฮ่าสนับสนุนสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ผู้สื่อข่าวสายกีฬา