สมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ ร่วมกำหนดมาตรฐานให้บริการสินเชื่อช่วงคลายล็อกดาวน์

สมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ ร่วมกำหนดมาตรฐานให้บริการสินเชื่อช่วงคลายล็อกดาวน์

สมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ จับมือสมาชิก กำหนดมาตรฐานให้บริการ 5 ข้อ พร้อมเป็นแหล่งเงินทุนให้ประชาชน รับมาตรการเปิดประเทศ