เปิด “สถาบันพัฒนาเมืองและนโยบายสาธารณะ”  ชี้รหัสเปลี่ยนเมืองต้องเน้นที่ความรู้ คน และเงินทุน

เปิด “สถาบันพัฒนาเมืองและนโยบายสาธารณะ” ชี้รหัสเปลี่ยนเมืองต้องเน้นที่ความรู้ คน และเงินทุน

เปิดตัว “สถาบันพัฒนาเมืองและนโยบายสาธารณะ”  พร้อมจัดแสดงผลงานการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” ของบพท. ที่จะนำมาใช้ผลักดันการพัฒนาเมืองให้สอดรับกับแนวทางการเติบโต ชี้รหัสสำคัญของการเปลี่ยนเมืองอยู่ที่ความรู้-คน-เงินทุน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)…