CARRO ขึ้นแท่นยูนิคอร์นรายแรกในวงการตลาดยานยนต์แห่งอาเซียน

CARRO ขึ้นแท่นยูนิคอร์นรายแรกในวงการตลาดยานยนต์แห่งอาเซียน

CARRO ขึ้นแท่นเป็นยูนิคอร์นรายแรกในวงการตลาดยานยนต์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังระดมทุนรอบ Series C ได้ 360 ล้านเหรียญสหรัฐ นำโดย Softbank Vision Fund 2

เปิดศูนย์ NEXT Creatorspace พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ นวัตกรสตาร์ทอัพในโลกดิจิทัล

เปิดศูนย์ NEXT Creatorspace พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ นวัตกรสตาร์ทอัพในโลกดิจิทัล

ปัจจุบันสังคมโลกได้เปลี่ยนไปจากเดิมแล้วอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะเทคโนโลยี 5G หนีไม่พ้น smart device ในวิถีชีวิตประจำวันของเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในมือถืออย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ทั้งวงการแพทย์ บันเทิง การผลิต การขนส่ง การซื้อขายสินค้าออนไลน์ ได้เกิดขึ้นแล้วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้…

ก.ล.ต. เปิดทาง หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง เพิ่มทางเลือกระดมทุนเอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ

ก.ล.ต. เปิดทาง หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง เพิ่มทางเลือกระดมทุนเอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์และร่างประกาศเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นกู้ผ่านผู้ให้บริการระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์แบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding) ด้วยแนวทางกำกับดูแลลักษณะเดียวกับการเสนอขายหุ้นคราวด์ฟันดิง เพิ่มช่องทางการระดมทุนสำหรับกิจการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ นางพราวพร เสนาณรงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ก.ล.ต. เห็นความสำคัญของการปรับปรุงหลักเกณฑ์และร่างประกาศคราวด์ฟันดิง เพื่อส่งเสริมให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในต้นทุนที่เหมาะสม”…