ป.ป.ส.แจง ศูนย์บำบัดวัดท่าพุฯ ควบคุมดูแลโดยสาธารณสุข

ป.ป.ส.แจง ศูนย์บำบัดวัดท่าพุฯ ควบคุมดูแลโดยสาธารณสุข

ก่อนหน้านี้มีการร้องเรียนจากทางผู้ปกครองระบุว่า ศูนย์บำบัดยาเสพติด วัดท่าพุราษฎร์บำรุง มีการซ้อมทรมาน ให้ทำสัญญาและเรียกเก็บเงิน