มส.ผส. เสนอตั้งศูนย์บริการพิเศษ one stop service สำหรับผู้สูงอายุ

มส.ผส. เสนอตั้งศูนย์บริการพิเศษ one stop service สำหรับผู้สูงอายุ

มส.ผส. เสนอตั้งศูนย์บริการพิเศษหรือ one stop service สำหรับผู้สูงอายุ หากผู้สูงอายุต้องการข้อมูลความช่วยเหลือ วันที่ 17 มกราคม 2562 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)…