เจ้าพระยาขึ้นสูง ท่วมศาลเจ้าโรงเกือก ผู้ว่า ระบุ น้ำสูงขึ้นแต่จะไม่ล้นแนวกั้น

เจ้าพระยาขึ้นสูง ท่วมศาลเจ้าโรงเกือก ผู้ว่า ระบุ น้ำสูงขึ้นแต่จะไม่ล้นแนวกั้น

บริเวณศาลเจ้าโรงเกือก ย่านตลาดน้อย ซึ่งมีพื้นที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ได้มีน้ำท่วมขังอยู่ภายในพื้นที่ เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ศาลเจ้า แต่ไม่ท่วมบริเวณถนนและบ้านเรือน เนื่องจากพพื้นที่ศาลเจ้ามีสภาพเป็นแอ่งอยู่ต่ำกว่าระดับถนน ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกบ้างแล้ว ทั้งนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ระบุว่า ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นระหว่างวันที่…