BMW Grop ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาอาชีวะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก

BMW Grop ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาอาชีวะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาอาชีวะจากวิทยาลัยเทคนิคดอนบอสโก รุ่นที่ 8 และ 9 ณ ศูนย์ฝึกอบรมของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ปทุมธานี