เช็กหรือยัง วันหยุดธนาคาร ประจำปี 2562

เช็กหรือยัง วันหยุดธนาคาร ประจำปี 2562

วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2562​ ออกประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการเงินยึดถือปฏิบัติ ตลอดจนให้ประชาชนรับทราบ เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ  ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป…