ยิ่งใหญ่ ! ประมวลภาพ งานวันพระเจ้าตากสินมหาราช 2562

ยิ่งใหญ่ ! ประมวลภาพ งานวันพระเจ้าตากสินมหาราช 2562

ที่ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชาววัดอรุณ ปากซอยวังเดิม 3 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม…