Nissan คอนเฟิร์ม! รถยนต์ไฟฟ้าสามารถช่วยโลกลดมลพิษได้จริง

Nissan คอนเฟิร์ม! รถยนต์ไฟฟ้าสามารถช่วยโลกลดมลพิษได้จริง

เพื่อร่วมเป็นเกียรติในวันปลอดมลพิษโลก หรือ Zero Emissions Day 2019 ในปีนี้ ทั่วทุกมุมโลกได้มีการเคลื่อนไหวมุ่งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนต่างๆ โดยนิสสันได้ให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนการลดการปล่อยมลพิษ พร้อมแบ่งปันวิสัยทัศน์ของการขับเคลื่อน ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่รถยนต์ไฟฟ้าจะสามารถมีบทบาทในการควบคุมการปล่อยมลพิษต่างๆ ในระดับโลก ในฐานะผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งของโลก ที่ขับอยู่บนท้องถนนโดยไม่มีการปล่อยมลพิษมาแล้วกว่า 11…