ศบค.พร้อมพิจารณา ‘ล็อกดาวน์ทั้งประเทศ’ หากทีมแพทย์เสนอ

ศบค.พร้อมพิจารณา ‘ล็อกดาวน์ทั้งประเทศ’ หากทีมแพทย์เสนอ

ศบค.เตรียมพิจารณา ‘ล็อกดาวน์ทั้งประเทศ’ หากทีมแพทย์เสนอ มองล็อกดาวน์เมษายน 2563 ใช้งบสูงถึง 3 แสนล้านบาท แต่เยียวยาประชาชนไม่ทั่วถึง