ชาวสวนยางใช้เวลาว่างเพาะ ‘ลูกไก่ดำ’ ขายสร้างรายได้งาม

ชาวสวนยางใช้เวลาว่างเพาะ ‘ลูกไก่ดำ’ ขายสร้างรายได้งาม

เกษตรกรชาวสวนยางพาราใช้เวลาว่างเพาะ ‘ลูกไก่ดำ’ ขายสร้างรายได้งาม มีสรรพคุณในการบำรุงร่างกายและมีลูกค้ามาติกต่อขอซื้อตลอดทั้งปี วันที่ 2 พ.ค. 60 ผู้สื่อข่าว จ.ตรัง รายงานว่า เกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่หมู่ที่ 2 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด…