ลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์ พร้อมให้คนกรุงเทพฯ ลิ้มรส ที่ศูนย์อาหาร ไทย เทสต์ ฮับ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ

ลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์ พร้อมให้คนกรุงเทพฯ ลิ้มรส ที่ศูนย์อาหาร ไทย เทสต์ ฮับ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ

ไทย เทสต์ ฮับ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ จับกระแส ลูกชิ้นยืนกินกับน้ำจิ้มน้ำพริกเผา นำร้านป้าณีลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์ มาให้คนกรุงได้กิน