ลดรายจ่ายประเทศ ! อิตาลีลดจำนวน ส.ส.-ส.ว. 10 ปี ประหยัดงบ 3 หมื่นล้าน

ลดรายจ่ายประเทศ ! อิตาลีลดจำนวน ส.ส.-ส.ว. 10 ปี ประหยัดงบ 3 หมื่นล้าน

สภาผู้แทนราษฎรอิตาลีเห็นชอบร่างกฏหมายให้ปรับลดจำนวน ส.ส. และ ส.ว. ในสภาลง โดยจะปรับลดจำนวน ส.ส. ลงจากเดิมที่มี 630 ตำแหน่ง เหลือ 400 ตำแหน่ง และลดจำนวน ส.ว.…