รายชื่อ ร้านธงฟ้า จำหน่ายหน้ากากอนามัย จังหวัดในเขตภาคตะวันตก

รายชื่อ ร้านธงฟ้า จำหน่ายหน้ากากอนามัย จังหวัดในเขตภาคตะวันตก

จังหวัดในเขตภาคตะวันตก ที่มีร้านธงฟ้าจำหน่ายหน้ากากอนามัย ได้แก่ จ.กาญจนบุรี, ราชบุรี , เพชรบุรี, และประจวบคีรีขันธ์ โดยหน้ากากอนามัยจำหน่ายแพ็คละ 4 ชิ้น ในราคา 10 บาท (เฉลี่ยแล้วชิ้นละ…

รายชื่อ ร้านธงฟ้าจำหน่ายหน้ากากอนามัย ในเขตกรุงเทพฯ

รายชื่อ ร้านธงฟ้าจำหน่ายหน้ากากอนามัย ในเขตกรุงเทพฯ

รายชื่อร้านธงฟ้า ในเขตกรุงเทพฯ ที่ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน การจำหน่ายหน้ากากอนามัยธงฟ้าในครั้งนี้จัดบรรจุเป็นแพ็คละ 4 ชิ้น ในราคา 10 บาท (เฉลี่ยแล้วชิ้นละ 2.50 บาท) จำกัดการซื้อได้คนละ 1 แพ็คเท่านั้น!…