สำรวจราคาของสด หลังผลโพลระบุคนห่วงเรื่องค่าครองชีพสูง

สำรวจราคาของสด หลังผลโพลระบุคนห่วงเรื่องค่าครองชีพสูง

จากกรณีที่สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,207 คน เรื่อง “การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล ในสายตาประชาชน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 12-16 พ.ย.62 เมื่อถามถึงความคิดเห็น 5 อันดับปัญหาเศรษฐกิจ…