Ford เผยการเชื่อมต่อสื่อสารในรถ ช่วยการขับรถปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

Ford เผยการเชื่อมต่อสื่อสารในรถ ช่วยการขับรถปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลายในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา ได้เปลี่ยนโลกและทุกสิ่งรอบตัวเราไปโดยสิ้นเชิง รวมไปถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยเช่นกัน ระบบเชื่อมต่อสื่อสาร ใน รถยนต์ ได้เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิต การทำงาน และการขับขี่ของเรา ในปัจจุบัน รถที่เชื่อมต่อระบบสื่อสารสามารถทำงานได้เทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลถึง 20 เครื่อง และมีรหัสปฏิบัติการกว่าร้อยล้านแถว ส่งผลให้ระบบสามารถประมวลผลได้มากถึง…