อย.เรียกคืน! “ยา Ranitidine” หลังพบสารปนเปื้อน

อย.เรียกคืน! “ยา Ranitidine” หลังพบสารปนเปื้อน

โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ออกประกาศ แจ้งระงับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา Ranitidine 150 mg. tablets (Xanidine) เนื้อหาในประกาศระบุดังนี้ … ตามที่บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ยา Xanidine…