กลุ่ม #ม็อบไม่มุ้งมิ้งแต่ตุ้งติ้งค่ะคุณรัฐบาล ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์

กลุ่ม #ม็อบไม่มุ้งมิ้งแต่ตุ้งติ้งค่ะคุณรัฐบาล ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์

กลุ่ม#ม็อบไม่มุ้งมิ้งแต่ตุ้งติ้งค่ะคุณรัฐบาล ได้นัดรวมตัวกันทำกิจกรรม เพื่อประกาศจุดยืนและข้อเรียกร้อง 3 ข้อ