Mitsubishi Triton มาตรฐานใหม่ด้านความปลอดภัย และความสะดวกสบาย

Mitsubishi Triton มาตรฐานใหม่ด้านความปลอดภัย และความสะดวกสบาย

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส มุ่งมั่นออกแบบ พัฒนาและผลิตรถกระบะชั้นนำที่เพียบพร้อมด้วยสมรรถนะ เทคโนโลยี และความแกร่งทนทาน มาตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ทั้งนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายและความปลอดภัยมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของการผลิตรถกระบะ แม้ในยุคนั้นการใช้งานรถกระบะจะเน้นไปในเชิงพาณิชย์ และอีกกว่า…