Mazda ร่วมมือ ภาครัฐ ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์แก้ มลพิษ ระยะยาว

Mazda ร่วมมือ ภาครัฐ ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์แก้ มลพิษ ระยะยาว

บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนในความร่วมมือกับ กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศสำหรับประเทศไทยและทั่วโลก ด้วยการเตรียมพัฒนารถยนต์ในอนาคตที่เพิ่มประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถปล่อยไอเสียให้เป็นไปตาม มาตรฐาน EURO 5 โดยเฉพาะการร่วมมือกันแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน นายชาญชัย…