ดย.พม. จับมือเครือข่าย YEN-Dx และวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต จัดทำโครงการ “YEN-D พี่สอนน้อง คล่องธุรกิจ”

ดย.พม. จับมือเครือข่าย YEN-Dx และวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต จัดทำโครงการ “YEN-D พี่สอนน้อง คล่องธุรกิจ”

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการ YEN – D…