‘พานไหว้ครูชาบู’ ไอเดียเด็ดจากนักเรียน จ.ชัยนาท เสร็จงานรับประทานได้

‘พานไหว้ครูชาบู’ ไอเดียเด็ดจากนักเรียน จ.ชัยนาท เสร็จงานรับประทานได้

จ.ชัยนาท นักเรียนจัดพานไหว้ครูชาบู ไอเดียเด็ดเสร็จงานรับประทานได้ เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ (6 มิ.ย.62) ที่โรงเรียนวัดฝาง ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท จัดพิธีไหว้ครูเนื่องในโอกาสเปิดเทอมใหม่ เพื่อแสดงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์…