ความหมายของ ‘พระแท่นราชบรรจถรณ์’

ความหมายของ ‘พระแท่นราชบรรจถรณ์’

คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “พระแท่นราชบรรจถรณ์” พระแท่นราชบรรจถรณ์ เป็นพระแท่นบรรทมของพระมหากษัตริย์ที่ทรงรับราชสมบัติบรมราชาภิเษกตามราชประเพณี แล้วจัดพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียรซึ่งเปรียบเหมือนขึ้นบ้านใหม่ต่อเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระแท่นราชบรรจถรณ์ประดิษฐานในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานองค์ทิศตะวันออกภายในพระที่นั่งกั้นพระฉากลายทองบุตาด แบ่งเป็นห้อง ๆ ในพระฉากประดิษฐานพระแท่นราชบรรจถรณ์ซึ่งเคยเป็นที่บรรทมของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หน้าพระแท่นราชบรรจถรณ์ทอดพระแท่นลด สำหรับประทับเพื่อทรงรับพระแส้หางช้างเผือกผู้ จั่นหมากทอง และกุญแจทอง แล้วเสด็จขึ้นบนพระแท่นราชบรรจถรณ์ ทรงเอนพระองค์ลงบรรทมเป็นพระฤกษ์…