ภาคเหนือยังวิกฤต ค่าฝุ่นพิษกระทบสุขภาพประชาชน

ภาคเหนือยังวิกฤต ค่าฝุ่นพิษกระทบสุขภาพประชาชน

สถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือช่วงเช้าวันนี้ (31 มี.ค. 62) พบอยู่ในระดับ คุณภาพปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ จากการตรวจสอบพบสารมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) โดยตรวจพบค่าระหว่าง 42 –…