ผักกูดทำเงิน ชาวบ้านที่พะเยาลุยปลูก โกยรายได้ไม่ต่ำกว่า 600 บาทต่อวัน

ผักกูดทำเงิน ชาวบ้านที่พะเยาลุยปลูก โกยรายได้ไม่ต่ำกว่า 600 บาทต่อวัน

เกษตรกร ต.หย่วน อ.เชียงคำ พะเยา ปลูกผักกูดขาย สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 600 บาทต่อวัน  วันที่ 20 ต.ค.60 นางลำดวน ราษี ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 14 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กำลังช่วยกัน…